FAQ - najczęściej zadawane pytania


1. Kto może się zarejestrować w Programie Polecam PIO?

Do Programu może zarejestrować się każdy chcący polecać usługi PIO oraz osoby które były lub są obecnie Klientami Polskiego Instytutu Odszkodowań.

2. Czy przystąpienie do Programu wiąże się z jakimiś opłatami?

Przystąpienie do Programu jest bezpłatne.

3. Jak wygląda proces rejestracji?

Po wejściu w zakładkę rejestracja na stronie www.polecampio.pl należy podać swój numer PESEL, imię, nazwisko, adres, numer telefonu (podanie adresu e-mail jest dobrowolne). W kolejnym kroku należy zaakceptować regulamin i wyrazić niezbędne zgody. Następnie na podany numer telefonu (lub adres e-mail, jeśli został podany) zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, należy ustalić hasło do logowania. Po zapisaniu hasła konto jest aktywowane. Od tego momentu można zalogować się na swoje konto Uczestnika podając swoje dane: numer telefonu lub adres e-mail (jeśli został podany) oraz hasło. W przypadku problemów w procesie rejestracji prosimy o przesłanie wiadomości na adres kontakt@polecampio.pl.

4. Jak wygląda proces logowania?

Wystarczy zalogować się na www.polecampio.pl wpisując swój login i hasło. Loginem może być numer telefonu lub adres e-mail. Istnieje również opcja zalogowania się do Programu poprzez konto Facebook po uprzednim połączeniu kont na profilu w sekcji Moje dane.

5. Jak połączyć swoje konto w Programie Polecam PIO z kontem na portalu Facebook?

Przejdź do Profilu i kliknij Moje Konto. Po wejściu w sekcje Moje dane wybierz opcję Połącz z kontem Facebook i postępuj zgodnie z instrukcjami.

6. Jak wypisać się z Programu?

W celu rezygnacji Uczestnik powinien złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji i przesłać je na adres e-mail Organizatora kontakt@polecampio.pl lub listem poleconym na adres Polski Instytut Odszkodowań sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa (00-036).

1. Zawarcie jakiego rodzaju umowy przez Nowego Klienta kwalifikuje się do Skutecznego Polecenia?

Skuteczne Polecenie dotyczy podpisania z Polskim Instytutem Odszkodowań przez Nowego Klienta umowy:
Umowa DRF – umowa zawarta z PIO o dochodzenie przez niego w imieniu konsumenta roszczeń z zawartej przez konsumenta umowy o kredyt we frankach szwajcarskich.
Umowa DIR – umowa zawarta z PIO o dochodzenie przez niego w imieniu konsumenta roszczeń innych niż z zawartych przez konsumenta umów o kredyt we frankach szwajcarskich np. w związku ze śmiercią osoby bliskiej, wynikających ze szkód majątkowych, w związku z obrażeniami ciała.

2. Jakie są benefity w Programie?

Szczegółowe informacje o wysokości benefitów w zamian za Skuteczne Polecenie w zależności od podpisanych umów:

icon

Umowy dot. odszkodowań za kredyt frankowy

1000 zł dla Twojego znajomego, który nawiązał współpracę z PIO dzięki Tobie,
500 zł dla Ciebie za każdego poleconego, który podpisze umowę z PIO dzięki Twojej rekomendacji,
200 zł dla Ciebie za każde skuteczne polecenie* zrealizowane przez Twojego znajomego który został klientem PIO

icon icon icon icon icon icon

Inne umowy z PIO**

Wysokość premii zależy od wartości roszczenia.
Zarówno Ty jak i Twoi znajomi, którzy podpiszą umowę z PIO dzięki Twojej rekomendacji otrzymacie:

50 zł - przy roszczeniu do 10.000 zł
200 zł - przy roszczeniu do 20.000 zł

400 zł - przy roszczeniu do 50.000 zł
700 zł - przy roszczeniu powyżej 50.000 zł

Jeśli Twój znajomy po podpisaniu umowy z PIO również skutecznie poleci* kolejne osoby, staniesz się Osobą Polecającą II-ego stopnia i otrzymasz benefit w wysokości:
25 zł - przy roszczeniu do 10.000 zł
100 zł - przy roszczeniu do 20.000 zł
200 zł - przy roszczeniu do 50.000 zł
350 zł - przy roszczeniu powyżej 50.000 zł

* skuteczne polecenie oznacza rekomendację zakończoną umową z PIO
** lista umów dostępna w regulaminie

1. Jak mogę zacząć polecać usługi Polskiego Instytutu Odszkodowań i zyskiwać benefity?

Pomaganie się opłaca! Aby otrzymać benefit należy polecić usługi PIO znajomym przekazując im kod polecający, aby mogli go wykorzystać przy podpisaniu umowy z Polskim Instytutem Odszkodowań. Im więcej polecisz tym więcej możesz zyskać. Każde polecenie zakończone nową umową to nawet 700 zł premii dla Ciebie i 1000 zł dla Twojego znajomego. Szczegóły dotyczące wysokości benefitów znajdują się w sekcji zasady przyznawania benefitów. Przy informowaniu bliskich o usługach PIO możesz skorzystać z gotowego zaproszenia zawierającego Twój kod polecający w postaci wiadomości, która znajduje się na koncie po zalogowaniu na stronie Programu Polecam PIO.
W zakładce „Moje konto” możesz wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę poleceń:

 • podając dane znajomego , który potrzebuje pomocy prawnej a my skontaktujemy się z nim:

 • wysyłając SMS z danymi znajomego (nr telefonu) na nr 664078458

  phone invitation
 • wysyłając zaproszenie mailowe korzystając z gotowej wiadomości. Wystarczy wpisać jedynie adres e-mail swojego znajomego i kliknąć ikonkę wyślij:
  email invitation
 • przesłać wiadomość poprzez komunikator Messenger lub Whatsapp – klikając w ikonę

  messenger whatsapp

 • udostępnić informacje o PIO na swoim Facebooku (na profilu / dla Twojej grupy / w ramach utworzonych relacji) – klikając w ikonę

  facebook
 • podać znajomemu osobiście Twój kod polecający, zachęcając do kontaktu z infolinią PIO tel.: 665600095, 665600209.

2. Co to jest Kod Polecający?

Kod Polecający to unikalny alfanumeryczny kod przypisany do Uczestnika Programu Polecam PIO po rejestracji w Programie. Kod znajduje się w zakładce „Moje konto” widocznej dla Uczestnika po zalogowaniu się na stronę Programu www.polecampio.pl, Dodatkowo kod został umieszczony w lewym dolnym rogu karty pod odnośnikiem do strony internetowej na karcie przedpłaconej. Podanie Kodu Polecającego podczas podpisywania umowy z Polskim Instytutem Odszkodowań przez Nowego Klienta, który jest także osobą poleconą jest podstawą przyznania benefitu dla Poleconego i Polecającego.

3. Czym jest link polecający, który mogę wysłać znajomym w wiadomości o usługach Polskiego Instytutu Odszkodowań z mojego konta na stronie Programu?

Chcemy jak najbardziej ułatwić Uczestnikom Programu ścieżkę poleceń. Właśnie ze względu na to przygotowaliśmy krótką wiadomość o usługach PIO, który posiada link z Twoim kodem polecającym. Po zalogowaniu się na swoje konto w programie Polecam PIO możesz przesłać wiadomość bezpośredniego ze swojego profilu wybierając najwygodniejszy sposób rekomendacji: poprzez e-mail, Facebook, Messenger lub WhatsApp. Osoby, które otrzymają wiadomość i będą zainteresowane skorzystaniem z usług PIO z Twojego polecenia mogą wejść w link w wiadomości, który przekieruje ich na formularz kontaktowy Polskiego Instytutu Odszkodowań.

4. Co to jest Skuteczne Polecenie?

Skuteczne Polecenie spełnione jest wtedy, gdy Kod Polecający zostanie użyty przy podpisaniu z PIO pierwszej umowy z grupy określonej w regulaminie Programu Polecam PIO przez osobę, która staje się Nowym Klientem dzięki rekomendacji osoby polecającej. Nowy Klient po dopełnieniu wszelkich formalności umożliwiających rozpoczęcie realizacji umowy przez Organizatora otrzymuje możliwość rejestracji do Programu Polecam PIO i uzyskaniu benefitu za skorzystanie z polecenia. Osoba polecająca, której kod polecający został użyty przy podpisaniu umowy Nowego Klienta z PIO uzyskuje prawo do otrzymania benefitu.

5. Kim jest osoba polecająca pierwszego i drugiego stopnia?

Osoba Polecająca I-go Stopnia – Uczestnik, który zarejestrował się w Programie i dokonał Skutecznego Polecenia usługi Organizatora Nowemu Klientowi. Osoba Polecająca I-go stopnia uzyskuje prawo do benefitu w przypadku gdy Nowy Klient podpiszę umowę z PIO.

Osoba Polecająca II-go Stopnia – Uczestnik, który zarejestrował się w Programie i dokonał Skutecznego Polecenia usługi Organizatora Nowemu Klientowi, a następnie ten Nowy Klient przystąpił do Programu Polecam PIO i dokonał Skutecznego Polecenia usługi Organizatora kolejnemu Nowem Klientowi. Osoba Polecająca II-go stopnia również uzyskuje prawo do benefitu w przypadku gdy Nowy Klient, stanie się Uczestnikiem i sam jako Osoba Polecająca dokona Skutecznego Polecenia.

6. Co się stanie, gdy umowa zawarta przez mojego znajomego z PIO zostanie rozwiązana?

Jeśli, któraś ze stron dokona wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy osobą z Twojego polecenia a PIO w okresie dwóch tygodni od jej podpisania, ani Ty, ani Twój znajomy nie otrzymacie benefitu.

7. Jakie są rodzaje i co oznaczają poszczególne statusy polecenia, które są widoczne w moim koncie w zakładce status moich poleceń?

Status polecenia pojawia się na koncie w profilu Uczestnika w Programie Polecam PIO:
po wysłaniu informacji o usługach PIO wraz ze swoim kodem poprzez opcję udostępniania wiadomości mailowej znajdującej się w profilu lub
po dokonaniu kontaktu z Polskim Instytutem Odszkodowań przez osobę Poleconą, która użyła kodu polecającego.

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy poleceń wraz z krótkim opisem:

1) Oczekiwanie na zgłoszenie do PIO - udostępnienie z profilu zaproszenia mailowego do skorzystania z usług PIO.
2) Weryfikacja z infolinią - zgłoszenie się osoby Poleconej do PIO.
3) Anulowane po kontakcie z infolinią - wycofanie się osoby Polecającej z rozmów z PIO lub ich zaprzestanie z uwagi na typ sprawy wykraczający poza zakres usług PIO.
4) Negocjacje - kontynuacja rozmów z PIO dotyczących umowy.
5) Podpisanie umowy – podpisanie umowy o współpracy z PIO.
6) Nowy Klient! – oznacza wykonanie Skutecznego Polecenia oraz wypłatę należnych środków na kartę przedpłaconą.
7) Umowa rozwiązana – status pojawia się w przypadku anulowania podpisanej umowy lub jej rozwiązania.

1. W jaki sposób ja i znajomy otrzymamy nagrodę?

Wszystkie benefity wpłacane są bezpośrednio na aktywną kartę przedpłaconą. Po zalogowaniu się na stronie programu w zakładce „Moje konto” Uczestnik może sprawdzić status swoich poleceń. Informacje o zasileniu karty przedpłaconej nowymi środkami za Skuteczne Polecenie wysyłane są mailowo.

2. Kiedy otrzymam kartę przedpłaconą?

W terminie 20 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji do Programu Polecam PIO przez Uczestnika, na adres wskazany na Indywidualnym Koncie Uczestnika wysłana jest Karta Przedpłacona. O wysłaniu Karty Przedpłaconej, a także o konieczności jej aktywacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w Indywidulanym Koncie Uczestnika. Zasady aktywacji karty dostępne są na stronie www.myedenred.pl.

3. Kiedy otrzymam nagrodę?

Benefit za Skuteczne Polecenie przesyłany jest na kartę przedpłaconą Edenred.
Gdy Twój znajomy podpiszę umowę z PIO, zostanie zweryfikowany proces Skutecznego Polecenia. Po sprawdzeniu, czy przysługuje Ci nagroda prześlemy e-mail z informacją o zasileniu karty przedpłaconej. Może minąć do 30 dni roboczych, zanim na karcie pojawią się nowe środki. Status i historię poleceń Uczestnik może sprawdzić na swoim koncie. Wypłata środków możliwa jest jedynie na aktywną kartę przedpłaconą.

4. Dlaczego nie otrzymałem jeszcze środków na kartę?

Powodem opóźnień może być niezarejestrowanie karty do otrzymywania nagród lub konta w Programie Polecam PIO przed wypłaceniem nagrody. Upewnij się, że karta przedpłacona została aktywowana. Zasady aktywacji karty dostępne są na stronie www.myedenred.pl. Zanim środki zostaną przelane konieczna jest weryfikacja, czy wszystkie wymagania zostały spełnione. Cały proces weryfikacji może potrwać do 30 dni roboczych. Po tym czasie karta przedpłacona zostanie zasilona właściwą kwotą.

5. Jak mogę sprawdzić status swojego polecenia i nagrody?

Po zalogowaniu się na stronie programu w zakładce „Moje konto” Uczestnik może sprawdzić status swoich poleceń. W zakładce widoczne są statusy wszystkich Twoich poleceń I-ego stopnia, a kwota wypłat stanowi wartość benefitów przyznanych za skuteczne polecenia I-ego i II-ego stopnia.
Informacje o zasileniu karty przedpłaconej nowymi środkami za Skuteczne Polecenie wysyłane są mailowo bądź sms.

6. Czy mój znajomy kwalifikuje się do otrzymania nagrody?

Aby doszło do Skutecznego Polecenia wiążącego się z uzyskaniem benefitu osoba, która skorzysta z Twojego Polecenia usług Polskiego Instytutu Odszkodowań musi zostać nowym klientem. W celu otrzymania benefitu nowy klient powinien podać Twój kod polecający przy podpisaniu umowy. Umowa Nowego Klienta musi zostać potwierdzona przez PIO. Możliwe jest wykorzystanie tylko jednego kodu polecającego przy podpisaniu umowy. Twój znajomy po podpisaniu umowy z Polskim Instytutem Odszkodowań w ciągu 60 dni powinien zarejestrować się do Programu Polecam PIO, aby otrzymać benefit za podpisanie umowy z użyciem kodu polecającego.

7. W jaki sposób mój znajomy może odebrać swoją nagrodę?

Twój znajomy po podpisaniu umowy z Polskim Instytutem Odszkodowań w ciągu 60 dni powinien zarejestrować się do Programu Polecam PIO, aby otrzymać benefit za podpisanie umowy z użyciem kodu polecającego. Następnie po spełnieniu warunków na dane adresowe podane w profilu Uczestnika zostanie wysłana karta przedpłacona. Po jej aktywacji przez znajomego, karta zostanie zasilona środkami w ciągu 30 dni roboczych od rejestracji.

8. Czy od nagród jest odprowadzany podatek?

Organizator zobowiązany jest do wystawienia na rzecz Uczestnika, który otrzymał nagrodę PITa właściwego do rozliczenia dochodów pochodzących z innych źródeł. Dane Uczestnika niezbędne do wystawienia PITa Organizator uzyska od Uczestnika w okresie rozliczeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych przed terminem przez Organizatora. Informacje odnośnie terminów i danych niezbędnych do wypełnienia będą przesyłane mailowo i na numer telefonu Uczestników.

1. Jakie są opłaty związane z użytkowaniem karty?

Czynność Opłata
Sprawdzenie stanu środków na karcie (w bankomacie, na stronie www.myedenred.pl, na infolinii pod numerem 22 481 39 08*) 0 zł
Odblokowanie zgubionego/ zapomnianego nr PIN (na infolinii pod numerem 22 481 39 08*) 0 zł
Płatność kartą 0 zł
Wypłata z bankomatu (wszystkie bankomaty) 2.9%, minimalnie 4zł
Wyrobienie nowej karty 20 zł

* Koszt połączenia liczony jest według stawek operatora.

2. Czy mogę wypłacić pieniądze z karty w bankomacie?

Tak, karty przedpłacone mają możliwość wypłaty z bankomatu. Wiąże się to z kosztem 2.9% od wartości wypłaty, jednak nie mniej niż 4 PLN za każdą transakcję. Opłata jest pobierana z salda karty.

3. Czy mogę sam zasilić swoja kartę?

Indywidualne doładowanie karty jest dostępne z panelu zarządzania kartą w serwisie www.myedenred.pl. Po zarejestrowaniu swojej karty i zalogowaniu się w tym serwisie użytkownik będzie miał dostępną opcję „Doładuj kartę” w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Po wejściu w tę opcję użytkownikowi ukaże się instrukcja dotycząca doładowania karty. Prosimy zapoznać się z „Regulamin doładowania kart Edenred” dostępnym na stronie www.myedenred.pl.

4. Jak długo moja karta jest ważna?

Karta ważna jest 26 miesięcy od daty wyprodukowania.

5. Jaki jest czas ważności środków na karcie?

Środki można wykorzystać tak długo, jak ważna jest karta.

6. Jak mogę sprawdzić saldo na karcie?

Użytkownik może sprawdzić Dostępne Saldo bezpłatnie, w dowolnym czasie, dzwoniąc na automatyczny serwis telefoniczny pod numerem 22 481 39 08 lub na Stronie Internetowej www.myedenred.pl lub w aplikacji mobilnej Twoja Karta lub w wybranych bankomatach.

7. Co zrobić jeśli zgubiłem, ukradli mi kartę?

W przypadku utraty, kradzieży, oszustwa lub innego ryzyka nieuprawnionego użycia Karty lub w przypadku, gdy Karta zostanie uszkodzona lub źle funkcjonuje, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z automatycznym serwisem telefonicznym pod numerem 22 481 39 08. Użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru Karty oraz innych danych w celach identyfikacji. Ponadto, Użytkownik może również zablokować Kartę na Stronie Internetowej www.myedenred.pl lub aplikacji mobilnej w Twoja Karta.

8. Co zrobić jeśli zapomniałem kodu PIN do karty?

Jeżeli Użytkownik zapomni kod PIN, może przypomnieć sobie zapomniany PIN logując się na stronie www.myedenred.pl, wybierając zakładkę Moje Karty i opcję Zapomniany PIN, lub dzwoniąc do automatycznego serwisu telefonicznego pod numer 22 481 39 08.

9. Czy mogę otrzymać nową kartę?

W celu wyrobienia nowej karty należy zgłosić taką prośbę na adres kontakt@polecampio.pl. Wydanie nowej karty wiąże się z opłatą 20 PLN pobieraną z salda karty Użytkownika.

10. Otrzymałem 100 zł na kartę, próbuję wypłacić w bankomacie i jest komunikat: „Brak wystarczających środków na karcie”?

Jeśli saldo karty wynosi 100 zł i Użytkownik chce wypłacić z bankomatu 100 zł to należy wziąć pod uwagę opłaty, które obowiązują przy wypłacie z bankomatów (2.9% od wartości wypłaty, jednak nie mniej niż 4 PLN). Rekomendujemy użytkowanie karty bezpośrednio przy zakupach, wówczas opłaty nie są pobierane.
Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ